Nyfiken? Så funkar det hos oss!

Söndag den 7:e april är det dags för vår premiärauktion vilket vi ser väldigt mycket fram emot. Som deltagare kan det vara skönt att få så mycket information som möjligt redan innan om hur allt fungerar. Därför har vi gjort en gedigen FAQ som vi hoppas ger svar på alla dina potentiella frågor.

När hålls auktionerna? Auktioner hålls oftast på söndagar 19.30 och vid de allra flesta tillfällena kommer dessa att kommenteras live.

Vad kan man sälja på TR Auktion? Hästar, andelshästar och övriga hästrelaterade objekt som till exempel hästutrustning, sulkys eller hästbussar.

Är priserna som anges inklusive eller exklusive moms? Alla auktionspriser är exklusive moms. På Marketplace anges priserna både inklusive och exklusive moms. 

Vem kan sälja på TR Auktion? Till en början är det endast momsregistrerade företag i Sverige som kan sälja via auktion, men vi arbetar med att kunna lägga till möjlighet för företag i alla nordiska länder att sälja via plattformen. Privatpersoner över 18 år och företag kan sälja via Marketplace. 

Vem kan köpa på TR Auktion? Privatpersoner över 18 år och momsregistrerade företag i hela Norden kan köpa via TR Auktion. 

Hur kommer jag i kontakt med TR Auktion? Har du frågor eller vill anmäla en häst till auktionerna, kontakta gärna någon av oss som arbetar med TR Auktion helst via mail, men även telefon funkar. Vi svarar alltid så fort vi kan. support@trauktion.se

Kundtjänst & support (vardagar kl 13-15 och under auktionsdagar)
Alice Engström 0720-77 02 64

Försäljning
Johan Lindberg 0703-973 500
Robin Hamre +47-414 75 400

Hur fungerar det med ångerrätt? Vid auktioner gäller ingen ångerrätt då det inte endast är fråga om auktion som sker på distans. Köpare som är konsumenter eller näringsidkare kan alltså inte ångra köpet efter vunnen budgivning. För Marketplace kan ångerrätt förekomma vid försäljning mellan näringsidkare och konsument, se närmare i de allmänna villkoren. Det är säljarens ansvar att lämna den information som distansavtalslagen kräver.

Kan jag ångra ett lagt bud? Det går inte att backa från affären när man väl lagt ett bud, om detta blir vinnande bud, vilket givetvis även gäller för säljarens del som då är bunden att sälja till vinnande budgivare. Parterna är bundna av köpet och villkoren för köpet regleras i de allmänna villkoren. 

När kommer mitt auktionsobjekt att synas på sajten? Så fort man publicerat och betalat anmälningsavgiften så kommer objektet att synas på auktionssiten. Köpare kan börja lägga bud fredag morgon kl 00:00 inför en söndagsauktion.

När måste min auktionsannons vara publicerad för att hinna vara med på auktionen på söndag? Sista möjligheten att anmäla dig till en auktion är på torsdagen (3 dagar före auktion) kl 12.00. Du kan själv välja vilken auktion du vill anmäla ditt objekt till.

Hur kommer TR Auktion att marknadsföra min auktionsannons? Auktionsannonser för hästar som är klara och publicerade på plattformen senast fredag kl 12.00 (9 dagar innan auktion) kommer att synas i en annons i Travronden kommande vecka utan extra kostnad. I annonsen kommer utropspris och basinformation redovisas. Ett urval av  hästarna kommer dessutom att synas med bild i annonsen. Vi kommer att nyttja Sveriges största medieplattform för travsport för att driva in trafik till TR Auktion. Dessutom kommer TR Auktion löpande skicka ut nyhetsbrev och nyttja sociala medier för att sprida intressant innehåll för att locka in besökare till sajten.

Kan jag marknadsföra min häst eller objekt lite extra för att maximera möjligheten att få så bra betalt som möjligt? Vi erbjuder marknadsföringspaket för att nå ut till travintresserade målgrupper via TR Medias annonsavdelning. Kontakta markus.jalsborn@trmedia.se eller johan.bergman@trmedia.se för att få hjälp.

Vad är Marketplace? Det är en köp- och säljmarknad som är en del av TR Auktion.  Annonsen ligger publicerad i 30 dagar sedan avpubliceras den automatiskt. Köpare och säljare kommer överens om slutgiltigt pris själva, utifrån villkoren för köp som regleras i de allmänna villkoren. Man kan välja att antingen sälja sina produkter via auktion eller Marketplace. När du beställer din auktionsannons kan du även välja att din häst ska läggas upp automatiskt på Marketplace till fast pris om den blir osåld.

Hur lägger jag bud på TR Auktion? Du kan dels lägga bud digitalt men du kan även anmäla dig till en fysisk budgivning på TR Medias kontor på Köpsvängen 26 vid Bromma Blocks strax utanför Stockholm. Om du vill vara med och lägga bud i vår auktionslokal ska du föranmäla dig genom att skicka ett mail senast vid klockan 12.00 på fredagen (2 dagar) före auktionen till support@trauktion.se där du anger vem du är och hur många som kommer. Medtag id-kort för att kunna lägga bud.

Hur säljer/köper jag på TR Auktion? För att sälja ett objekt eller delta i en budgivning måste du ha ett TR Media-konto. Det är samma konto som du använder för att logga in på TR Medias andra tjänster såsom till exempel travronden.se, spelvärde.se, jokersystemet.se etc. Om du inte har något konto kan du skapa ett här. Därefter måste man godkänna de allmänna villkoren på TR Auktion via svenskt, norskt, finskt eller danskt BankID. Om du stöter på problem kan du kontakta oss på support@trauktion.se så hjälper vi dig. 

Krävs veterinärintyg vid försäljning av häst? Ja. Om du ska sälja en häst måste ett veterinärintyg laddas upp senast 1 dag före auktionsdagen. Detta veterinärintyg får inte vara äldre än 7 dagar före auktionstillfället. Auktionsannonsen flyttas framåt en vecka om dokumentet ej laddats upp i tid.

Är det något speciellt man måste tänka på vid försäljning av andelshäst via TR Auktion? Om du säljer en andelshäst via auktion måste bolagsavtal och tilläggsavtal laddas upp i auktionsannonsen senast 1 dag innan auktionsdagen. Auktionsannonsen flyttas framåt en vecka om dokumentet ej laddats upp i tid.

Kan jag sälja en andel i en häst oavsett vilket andelsbolag jag använder? Ja, TR Auktion är inte knutet till något specifikt andelsbolag. Oavsett om du har en andel i en häst hos Easy KB, Asap KB, Stall of course eller har en annan lösning kan du sälja via auktion eller lägga ut din andel för försäljning på Marketplace.

Finns det något extra att tänka på vid försäljning av dräktigt sto eller andel i avelshingst? Ja, veterinärintyget ska kompletteras med dräktighetsintyg vid försäljning av dräktigt sto senast 1 dag innan auktionsdagen. Vid försäljning av andel i avelshingst ska kopia på andelskontraktet med andelsnummer skickas till support@trauktion.se. Auktionsannonsen flyttas framåt en vecka om dokumentet ej sänts upp i tid.

Hur fungerar det med återrop? Som säljare anger man själv vilket utgångspris man vill ha. Om säljaren själv vinner budgivningen räknas det som ett återrop. Observera att det måste vara samma konto som används för att lägga ut objektet till försäljning som vinner budgivningen.

Kan jag som säljare återkalla ett objekt från försäljning via auktion? Om en säljare återkallar ett anmält auktionsobjekt fram till 48 timmar före aktuell auktion utgår ingen annan avgift än erlagd anmälningsavgift. Vid återkallelse därefter utgår en extra avgift på 2500 kr ex moms.

Hur vet jag vem som vunnit budgivningen? I samband med att budgivningen är klar kommer vinnaren att presenteras på sajten.

Vad händer efter att auktionen är avslutad? Vi skickar ut ett faktureringsunderlag till säljaren och en bekräftelse på köpet till köparen. Säljaren får också kontaktuppgifter och eventuellt VAT nummer till köparen. 

När ska hästen eller auktionsobjektet hämtas? Enligt de allmänna villkoren måste köparen hämta auktionsobjektet hos säljaren inom 10 dagar. Annars har säljaren rätt att debitera köparen driftskostnader eller till och med häva köpet. Men parterna kan göra upp om andra villkor sinsemellan. Läs mer i de allmänna villkoren.

Hur sker fakturering av säljprovisionen och inropscourtaget? Efter avslutad auktion skickas en faktura till säljaren på både säljprovisionen och inropscourtaget. I faktureringsunderlaget som skickas till säljaren anges det slutgiltiga auktionspriset samt säljprovision och inropscourtage. Säljaren fakturerar köparen inköpspris samt inropscourtage i enlighet med de allmänna villkoren. 

Om köparen är till exempel en finsk privatperson eller ett norskt företag – ska jag som säljare då lägga på moms på fakturan som jag i min tur ska skicka till köparen? När man fakturerar ett företag inom EU som har ett VAT nummer (eller norskt företag) och det är sannolikt att varan ska transporteras dit ska man normalt inte lägga på svensk moms. Köparen ska istället redovisa moms i det andra landet. Om köparen är en privatperson inom EU ska man som säljare normalt lägga på svensk moms. Däremot ska privatpersoner i Norge normalt faktureras utan moms. Oavsett vilket av fallen som blir aktuellt behöver du som säljare redovisa försäljningen i din momsdeklaration. Läs mer på Skatteverket om vilka regler som gäller eller kontakta TR Auktion för mer information. 

Kan jag på förhand veta exakt vilken tid mitt objekt auktioneras ut? Hästen eller objektet har fått en sluttid i samband med aktiveringen, men den flyttas successivt framåt om ett nytt bud kommer in i anslutning till sluttiden. Det är upp till säljaren att följa auktionen för att bevaka sitt objekt.

När ska jag som köpare betala för mitt inropade auktionsobjekt? Betalning skall ske innan köparen får hämta auktionsobjektet hos säljaren om inte annat överenskommits mellan säljare och köpare. 

Vad händer om det uppstår en tvist mellan köpare och säljare? TR Auktion är förmedlare av en tjänst mellan köpare och säljare. Alla eventuella tvister sköts därför direkt mellan köpare och säljare. De allmänna villkoren innehåller rättigheter och skyldigheter för såväl säljare som köpare och syftar till att på förhand specificera för villkoren för själva affären. Det är därför av stor vikt att köpare och säljare läser villkoren noggrant.

Liknande Nyheter